Proceduri operationale

 

PO-CEAC-54 Procedură_operațională_privind organizarea, desfășurarea și monitorizarea  activității de învățare on-line


PO-CEAC-53-Procedură operațională privind curățenia și dezinfecția în unitate în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2


PO-CEAC-52-Procedură operațională privind accesul în uitate în scenariul hibrid


PO-CEAC-51-Procedură operațională privind pregătirea școlii în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2


PO_CEAC__50- Procedură operatională privind aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăviririlor din unitatea de învățământ pe durata pandemiei


PO-CEAC-49 – Procedură operațională privind  desfășurarea cursurilor în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (1)


PO-CEAC-48 Procedură operațională privind pregătirea  pregătirea şi desfăşurarea sesiunilor de examen și încheierea situațiilor școlare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-COV-2


PO-CEAC-47 -Procedură operațională privind izolarea elevilor bolnavi în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARC-COV-2


>PO-CEAC-46-Procedură operațională privind triajul elevilor în vederea asigurării codițiilor de siguranță epidemiologică pentru prevenire îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2


1.PO-CEAC-01  Procedura operationala privind autoevaluarea institutională


2. PO-CEAC-02 Procedură operațională privind selecția membrilor CEAC și activitatea desfășurată de CEAC


3. PO-CEAC-38 Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea calității


4. PO_CEAC_04 Procedură operațională privind organizarea culturii instituționale


5. PO-CEAC-05 Procedură operațională privind întocmirea și revizuirea PAS


7. PO-CEAC-07 Procedură operațională privind întocmirea planurilor manageriale​


8. PO-CEAC-08 Procedură operațională privind măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor


9. PO-CEAC-09 Procedura operațională privind colectarea regulată a feedback-ului din partea elevilor și a altor factori interesați interni și externi


10. PO-CEAC-10 Procedură operațională privind urmărirea progresului școlar


11. PO-CEAC-11 Proceduă operațională privind constituirea și activitatea comisiilor metodice


12. PO-CEAC-12 Procedură operațională privind elaborarea și evaluarea portofoliului cadrelor didactice


13.PO-CEAC-13 Proceduă operațională privind evaluarea inițială


15. PO-CEAC-15 Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare


17. PO-CEAC-17 Procedură operațională privind eleborarea planificărilor 


18. PO-CEAC-18 Procedură operațională privind alegerea curriculumului în dezvoltare locală


19.PO-CEAC-19 Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea examenelor de corigență


20. PO-CEAC-20 Procedură operațională privind validarea situației școlare la sfârșitul anului școlar


21. PO-CEAC-21 Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea examenelor de încheiere a sitiației școlare pentru elevii declarați amânați


23. PO-CEAC-23 Procedură operațională privind formarea continuă și perfecționarea personalului angajat


24. PO-CEAC-24 Procedură operațională privind organizarea și defășurarea activităților extrascolare și extracurriculare


25. PO-CEAC-25Procedură operațională privind desfășurarea taberelor , excursiilor și expedițiilor școlare


26. PO-CEAC-26 Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea programului național Scoala Altfel


26. PO-CEAC-27 Procedură operațională privind prevenirea și combaterea violenței în școală


28. PO-CEAC-28 Procedură operațională privind promovarea imaginii școlii


29. PO-CEAC-29 Procedură operațională privind comportamentul și ținuta elevilor


30. PO-CEAC-30 Procedură operațională privind ritmicitatea notării


31. PO-CEAC-31 Procedură operațională privind sancționarea elevilor în cadrul LTEC


32. PO-CEAC-32 Procedură operațională privind colaborarea cu agenții economici


33. PO-CEAC-33 Procedură operațională privind accesul în instituție al elevilor, personalului, vizitatorilor și creșterea gradului de siguranță


34. PO-CEAC 34  Procedură operațională privind comunicarea cu părinții


35. PO-CEAC-35 Procedură operațională privind condițiile de admitere  în învățământul de stat profesional


36. PO-CEAC-36 Procedură operațională privind determinarea stilurilor de învățare ale elevilor


PO-CEAC-37 Procedură operațională privind integrarea elevilor cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale în învățământul de masă


38. PO-CEAC-38 Procedură operațională privind acordarea ajutorului financiar Bani de liceu


PO-CEAC-41 Procedură operațională privind organizarea și acordarea primului ajutor în caz de accidentare

44. PO-CEAC-44 Procedură operațională privind prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar