Organigrama CEAC

ORGANIGRAMA CEAC 2019-2020

Coordonator Operativ CEAC : Prof. Alina Mihaela Munteanu – responsabil

Membri

 1. Prof. Capmare Lavinia
 2. Prof. Mardare Liliana
 3. Prof. Avram Mihaela
 4. Lungu Ramona – clasa XID – reprezentant Consiliul Elevilor
 5. Mănăstireanu Diana Anișoara – reprezentant Sindicat FSLI
 6. Mîrza Vasilică Cristinel – reprezentant U.A.T. Tecuci
 7. Toporău Anghelina – reprezentant Comitetul de părinți

Decizia de numirea CEAC nr. 61/03.10.2019

Atribuții

1. Munteanu Alina Mihaela – coordonator operativ CEAC

 • asigură conducerea operativă a comisiei
 • supervizează întreaga activitate
 • aprobă planurile comisiei
 • evaluează activitatea comisiei
 • participă la verificarea modului de completare a documentelor oficiale
 • contribuie la gestionarea dovezilor
 • realizează raportul de evaluare internă
 • realizează raportul de autoevaluare
 • monitorizează  activitatea de elaborare, aplicare și verificare a orarului școlii
 • monitorizează activitatea comisiei
 • stabilește legătura permanentă între comisie, factorii de decizie și personal
 • reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea școlii , Inspectoratul Școlar Județean Galați, ARACIP, cu celelalte autorități publice, cu orice instituție și organism interesat în domeniul de activitate al comisiei, cu respectarea prevederilor legale în acest sens.

ORGANIGRAMA CEAC 2018-2019