OFERTA EDUCATIONALA

ANUL SCOLAR 2020-2021

oferta_educationala_liceul_teh_elena_caragiani_2020_2021

descrierea _calificarilor învățământ profesional

LICEU

CLASA SPECIALIZAREA
CLASA a IX-a
IXA Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
IXB Tehnician electrotehnist
IXC Tehnician designer vestimentar
IXD Tehnician in turism
CLASA a X-a
XA Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
XB Tehnician in achizitii si contractari
XC Tehnician designer vestimentar
XD Tehnician in turism
CLASA a XI
XIA Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
XIB Tehnician in instalatii electrice
XIC Tehnician designer vestimentar
XID Tehnician in turism
XIE Tehnician in achizitii si contractari
CLASA a XII-a
XIIA Tehnician mechanic pentru intretinere si reparatii
XIIB Tehnician electrotehnist
XIIC Tehnician in achizitii si contractari
XIID Tehnician in turism
CLASA IX – INVATAMANT PROFESIONAL
IXAp Mecanic auto
IXBp Operator la masini cu comanda numerica
IXCp Confectioner tamplarie din Alumini si mase plastic
IXDp Lucrator hotelier – grupa I
Confectioner produse textile – grupa II
IXEp Comerciant vanzator
IXFp Sudor – grupa I
Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic – grupa II
CLASA X – INVATAMANT PROFESIONAL
XAp Mecanic auto
XBp Electrician exploatare joasa tensiune
XCp Confectioner produse textile – grupa I
Confectioner tamplarie din Alumini si mase plastic – grupa II
XDp Comerciant vanzator – grupa I
Lucrator hotelier – grupa II
XEp Sudor – grupa I
XFp Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic – grupa II
Operator la masini cu comanda numerica
CLASA XI – INVATAMANT PROFESIONAL
XIAp Mecanic auto
XIBp Tinichigiu vopsitor auto
XICp Operator la masini cu comanda numerica
XIDp Sudor – grupa I
Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic – grupa II
XIEp Lucrator hotelier – grupa I
Confectioner produse textile – grupa II