Extracurriculare

Activitățile extracurricularre

(Keep calm and smile)

            Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi.

            Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.

           În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață.

 

DOCUMENTELE COMISIEI 2019-2020

  1. Planul_managerial_consilier_educativ_2019-2020
  2. orar_diriginti_2019_2020
  3. program_ore_consiliere_parinti_2019_2020
  4. Programa școlară – aria curriculară Consiliere și orientare – clasele a IX – a XII-a liceu
  5. Programa școlară – învățământ profesional de stat – clasele a IX-XI-a 
  6. Raport de activitate comisia dirigentilor_2019_2020

DOCUMENTELE COMISIEI 2018-2019

  1. plan managerial consilier educativ 2018_2019
  2. Orar_dirigentie 2018-2019
  3. Programare_ore_consiliere_parinti 2018-2019
  4. raport_de_activitate_anul_scolar_2018_2019