Despre noi

  • Diferența dintre realitatea vieţii sociale şi pregătirea pe care o oferă şcoala stă la baza reformelor în învăţământ, deoarece trăim într-o lume în continuă schimbare, iar perfecţionarea continuă a procesului educativ este o cerinţă obligatorie ce presupune modificarea mentalităţii cadrelor didactice care au puterea decizională şi capacitatea de a alege ceea ce ştiu că se poatedesfăşura în propriul colectiv de elevi.Şcoala are de îndeplinit o misiune nobilă în formarea noii identităţi sociale şi culturale, iar prin oamenii ei este angajată într-un proces de transmitere a valorilor trecutului şi, mai ales, într-un proces de modelare a viitorului. S-a observat de-a lungul timpului că tot ce se întâmplă în societate, bine sau rău, se reflectă şi în evoluţia şcolii şi invers, tot ce se petrece în şcoală, bine sau rău, are urmări asupra întregii societăţi, motiv pentru care profesorul este figura centrală a reformei educaţionale contemporane, el are cea mai nobilă misiune, dar şi cea mai dificilă, deoarece el nu încetează să fie educator odată cu terminarea orelor. Trebuie să fie ancorat în prezent, să întrezărească viitorul, să instruiască, să educe, să dirijeze, să corecteze, să perfecţioneze şi să evalueze neîncetat procesul formării şi desăvârşirii omului de mâine.
  • Obiectivul strategic al şcolii devine astfel generarea  unei resurse umane  competitive, capabile să funcţioneze eficient in societatea actuală şi viitoare. Calitatea, echitatea şi eficienţa sunt cei trei piloni ai reformelor educaţionale din  ultimele  decenii  din Europa şi din  lume, care stau la baza construirii sistemelor de management si de asigurare a calităţii din fiecare instituţie de învăţământ europeană, inclusiv a celor din Romania. Această aliniere a managementului educaţional şi a calităţii educaţiei din Liceul Tehnologic Elena Caragiani este necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală şi funcţională, din punct de vedere educaţional  a şcolii in sistemul educaţional al Uniunii Europene, ci şi pentru ca absolvenţii noştri, beneficiarii direcţi ai acestei educaţii, să aibă şanse reale de reuşită in competiţia  universitară şi a forţei de muncă in care vor intra după terminarea şcolii.Oferta educationala