Bacalaureat

CALENDAR BACALAUREAT 2020-2021

CALENDAR BACALAUREAT 2019-2020

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 29 mai 2020– Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

 • Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română – proba A 11 – 12 iunie 2020
 • Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba maternă – proba B 15 – 17 iunie 2020
 • Evaluarea Competențelor digitale – proba D 18 – 19 iunie 2020
 • Evaluarea Competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C
 •  probele scrise 22 iunie 2020 – Limba și literatura română – proba Ea)
 • examen scris 23 iunie 2020 – Limba și literatura maternă – proba Eb)
 •  examen scris 24 iunie 2020 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus 25 iunie 2020
 • Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris În funcție de profilul urmat la liceu, absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii pentru examen: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus.
 •  Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00) 1-6 iulie 2020
 • Rezolvarea contestațiilor 7 iulie 2020
 • Afișarea rezultatelor finale de la BAC 2020
 • Calendar simulare BAC 2020 Calendar BAC 2020 – sesiunea de toamnă 13 – 27 iulie 2020
 • Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe Sesiunea de toamnă a examenului de BAC 2020 începe cu probele scrise.
 • probele scrise 18 august 2020 – Limba și literatura română – proba E.a)
 • proba scrisă 19 august 2020 – Limba și literatura maternă – proba E.b)
 • proba scrisă 20 august 2020 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c)
 • proba scrisă 21 august 2020 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă Calendar BAC 2020 sesiunea de toamnă – probele orale 24-25 august 2020
 • Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 25 august 2020
 • Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 26 – 27 august 2020
 • Evaluarea competențelor digitale – proba D 27 – 28 august 2020
 • Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 •  Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 16,00) 29 august – 2 septembrie 2020
 • Rezolvarea contestațiilor 3 septembrie 2020 – Afișarea rezultatelor finale